Hemleverans: Beställ gott nyrostat kaffe idag, så skickar vi direkt och fraktfritt till din brevlåda.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Komplex kaffevariation i Guatemala

Ett tag producerade Guatemala mest kaffe i hela Centralamerika, men på senare tid ligger fokus istället på kvalitet. Välkommen till ”platsen med de många träden” där variation och komplexitet präglar kaffet.

Solstänkta karibiska stränder, regnskog och Centralamerikas högsta berg – Guatemalas natur är minst sagt varierad, med stor biologisk mångfald. Men landets historia är både blodig och brokig, en historia som genom århundraden lett fram till relativ stabilitet där kaffe blivit en av de viktigaste produkterna. Ja, Guatemala var till och med Centralamerikas största kaffeproducentland fram till 2011 då Honduras gick om.

Området där Guatemala idag ligger har mycket gammal historia. Mayafolket lär ha funnits på platsen för redan 4 000 år sedan och mellan år 600 och 850 hade det mycket stort välstånd och mångmiljonbefolkning. Något som dock ändrades drastiskt de kommande åren, med rejäl nedgång bland annat på grund av stridigheter mellan stammar och folkgrupper. Det gjorde i sin tur att de spanska conquistadorerna inte stötte på alltför stort motstånd när de 1523 invaderade området.

Efter år som del av First Mexican Empire och sedan Centralamerikanska Federationen utropades Guatemala som självständigt 1839. Namnet Guatemala kommer från Aztecspråket Nahuatl och betyder ungefär ”platsen med de många träden” vilket lär syfta på de inhemska Eysenhardtia-träden.

Blodiga krig och diktatur
Tyvärr uppstod ganska snart inre stridigheter i landet, med en lite lugnare period under den konservative generalen Rafael Carrera som ledare – då landet mest krigade mot grannländer. Relationen med USA blev emellertid alltmer spänd under åren, och i början av 1900-talet växte det stora landets intressen i Guatemala, bland annat med United Fruit Company som fick mycket stort inflytande på både ekonomi och politik. I början av 1950-talet gjordes försök till reformer vilka slogs ner av USA-stödda soldater och landet blev en diktatur. Under flera decennier fortsatte det blodiga inbördeskriget och först 1996 kunde ett fredsavtal skrivas på. Sedan dess har landets befolkning fått lite lugn och ro, även om Guatemala fortfarande brottas med en hel del problem. Exempelvis talas 23 olika språk eftersom 40 procent av landets invånare är ursprungsbefolkning från olika stammar.

På landsbygden har livet haft sin gilla gång trots krig och oroligheter. Socker och bananer har länge varit stora jordbruksprodukter, och kaffe lär ha introducerats i mitten av 1700-talet av jesuiter. En viktig handelsvara började det emellertid bli något hundratal år senare i samband med jordbruksreformer som bland annat ledde till flera lite större kaffeplantager som än idag är verksamma. Numera sysselsätter kaffet nästan hälften av den arbetande befolkningen och man räknar till hela 125 000 kaffeodlare och 270 000 hektar odlingar.

37 vulkaner ger perfekta förutsättningar
Odlingsförutsättningarna är minst sagt gynnsamma. Guatemala är ett bergigt land där högländerna har inte mindre än 37 vulkaner varav 4 ännu är aktiva. Högst är Tajumulco vars topp med sina 4 220 meter över havet är Centralamerikas högsta punkt. Klimatet är generellt sett hett och fuktigt men högre upp i bergen blir temperaturskillnaderna stora mellan natt och dag, där de svala nätterna hjälper kaffebären att mogna långsamt och få hårda, täta bönor – Strictly Hard Beans, SHB, som kvaliteten kallas. Dessutom växer en stor del av kaffeträden i Guatemala i skugga, vilket ytterligare höjer kvaliteten.

För trots landets tuffa historia som satt många hinder i vägen är Guatemala sedan millennieskiftet känt för högkvalitativt specialkaffe. Mycket tack vare de hundratals olika mikroklimat och jordmåner som sätter sin prägel. Arabicabönor av varianterna bourbon, caturra, catuai, typica, maragogype, pache och pacamara odlas och processningen sker vanligtvis med våta metoden, även om både honey process och torra metoden också används. Båda har till och med blivit mer populära på sistone.

På 1960-talet grundades det nationella kaffeorganet Anacafé, Asociación Nacional del Café, som representerar alla kaffeodlare i landet, och vars uppgift till en början var att samla statistik och höja kunskapen om Guatemalas kaffe. På 1990-talet påbörjades ett arbete med att dela in landet i olika kafferegioner där de bästa bönorna odlas. Under Anacafés slogan "A Rainbow of Choices" presenterades de åtta regionerna, Acatenango-dalen, Antigua, Atitlán, Cobán, Fraijanes-platån, Huehue-höglandet, Oriente, och San Marcos. Förutom detta har Anacafé också byggt laboratorium, startat ett kaffeprogram inriktat på barn och en tiding, ”El Cafetal”.

Åtta kvalitetskafferegioner
Guatemalas åtta kafferegioner, definierade av Anacafé, bygger förstås på kaffekvaliteten vid koppning, men också på klimat, jordmån och höjd över havet, faktorer som sammantaget ska ge långsamväxande SHB-bönor. Antigua ligger precis väster om Guatemala City och var förmodligen en av Guatemalas första kafferegioner. Idag är det den mest kända. Här finns näringsrik vulkanjord, lite lägre luftfuktighet än i flera andra områden, soliga dagar, kalla nätter och ordentlig skugga i plantagerna. Helt enkelt perfekta förhållanden för högkvalitativt kaffe. Antigua är namnet på huvudorten i dalen som är omgiven av tre vulkaner. En av dem, Fuego, är fortfarande aktiv och bättrar då och då på näringshalten i jorden med sin aska.

Kaffet från Antigua är mycket eftertraktat och förr fanns därför risk för förfalskningar, exempelvis kaffe från andra platser som etiketterades som Antigua. Sedan år 2000 finns emellertid en odlarorganisation som säkrar att kaffets ursprung verkligen stämmer överens med etiketten.

På östra sidan av Guatemala City hittar vi Fraijanes som bjuder på högt belägna plantager i vulkanjord starkt påverkad av den aktiva vulkanen Pacaya som sprider näringsrik aska då och då. Här regnar det rikligt men torrperioden ger också mycket sol när morgondimman försvunnit.

Längst österut ligger Oriente. Här har kaffe odlats sedan 1950-talet, nästan uteslutande av små odlare som på sistone ställt om till småskaliga processanläggningar. Från att ha varit en av Guatemalas fattigaste regioner är den nu blomstrande tack vare dessa initiativ. Här växer kaffet i gammal vulkanjord, det vill säga mer balanserad i närings- och mineralinnehåll än de regioner som har aktiva vulkaner. Klimatet bjuder på ganska mycket fukt och regn.

Väster om Antigua, på andra sidan Fuego, ligger Acatenango-dalen. Här växer kaffet uppåt 2 000 meter över havet och plantagerna berikas även här av Fuegos aska. Skugga från buskar och träd håller de starkaste solstrålarna och hettan stången, dessutom finns här biologisk mångfald med rik flora och fauna. Här ger Stilla havets vindar och moderata klimat god möjlighet till processning med torra metoden, i gammaldags stil, även om den vanligaste metoden är den våta. Precis som i Antigua är kaffe från Acatenango ursprungsskyddat och måste odlas inom de knappt 10 000 godkända hektaren.

Vi fortsätter västerut och kommer till Atitlán som också är en av Guatemalas vulkanregioner. Jordmånen här anses rikast av alla åtta regioners, och nästan alla plantager ligger på bergssluttningar längs sjön Atitlán. Det ger ett speciellt klimat eftersom de så kallade Xocomil-vindarna får med sig kall luft från sjöns vatten som svalkar kaffeodlingarna. Området är känt för sina små odlingar och sin hantverksmässiga, traditionella bönproduktion.

Ännu längre västerut mot Mexikos gräns ligger San Marcos som räknas som den varmaste av alla åtta regioner. Samtidigt är detta också en av de regnigaste och regnet kommer tidigt vilket ger tidig blomning. Många kaffeodlare här har egna processanläggningar och ofta måste mekaniska torkar användas eftersom det regnar så mycket.

Regn och fukt hittar vi också i regnskogsregionen Cobán, en bit norrut från Guatemala City. Området utmanar odlarna med sitt klimat, ändå finns här flera mycket duktiga och uppfinningsrika kaffeproducenter. Det regnar mycket och ofta, nästan 10 månader om året och blomning sker därför ganska oregelbundet, 8 till 9 gånger per år. Det gör att skörd måste ske i många omgångar för att varje böna ska ha rätt mognad.

Precis intill mexikanska gränsen en bra bit väster om Cobán hittar vi Huehuetenango eller Huehue-höglandet. Det är ett bergigt område utan vulkaner som är Guatemalas klimatmässigt torraste kafferegion. Vindarna som blåser in från Mexiko är varma och minimerar risken för frost trots att odling sker uppåt 2 000 meter över havet. Plantagerna är svåråtkomliga så de flesta odlare processar sitt kaffe själva. Tack vare att bergsregionen har många bäckar och floder finns det förutsättningar både för bevattning och processning. Kaffet härifrån är mycket eftertraktat.

Alla dessa olika regioners specifika klimatförutsättningar, jordmåner och tekniker gör Guatemala till ett av kaffevärldens mest komplexa länder. Från Guatemala får du generellt sett mycket hög kvalitet, men smakstilen på kaffet kan varieras i oändlighet.

Av: Anders Melldén
Senast uppdaterad: 20 januari, 2020

Denna artikel publicerades i samband med ett nyhetsbrev om Guatemala. För att inte missa intressanta nyheter i framtiden – anmäl dig till våra nyhetsbrev här!